Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 2 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)

We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven.

De christelijke waarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en de belangrijke rituelen. Zoals alle SCOH-scholen streeft ook onze school ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke dialoogschool betekent dat we streven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen.

Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden. Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander.

De identiteitsnotitie Samen leren voor het leven is het gemeenschappelijke kader van waaruit alle SCOH-scholen werken. Op zes gebieden (zie figuur 1) zijn richtlijnen en uitspraken gedaan die geldig zijn voor alle scholen binnen de stichting. Daarnaast is er voldoende ruimte voor verdere invulling van iedere school. Op onze school geven wij de christelijke identiteit vorm door onder andere vieringen, methode Trefwoord, dagopening, projecten, etc.

Onze leerlingen worden geacht actief mee te doen aan alle activiteiten van de school, waaronder het vieren van christelijke feesten. Wanneer er wordt gebeden, gemediteerd of gezongen verwachten we van leerlingen een respectvolle houding.

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”